Nieuws

Kamerbrief over uitvoering moties aanvullend onderwijs

Minister Wiersma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van enkele moties over aanvullend onderwijs. Het gaat onder andere om huiswerkbegeleiding, bijles en eindtoetstraining. Daarbij geeft hij een toelichting op enkele maatregelen rond aanvullend onderwijs.

De vier maatregelen zijn:

  • afspraken met de sector om gebruik private aanbieders te ontmoedigen
  • geen reclame voor externe aanbieders via scholen
  • VOG verplicht voor personeel van private onderwijsaanbieders
  • betrekken van gemeenten bij de afspraken in de sector

In een eerdere brief wijst de PO-Raad op de zorgen rondom de toename van aanvullend onderwijs. Als sector zijn wij gebaat bij een goed afwegingskader waarbinnen schoolbesturen zelfstandig een afweging kunnen maken over de inzet van aanvullende onderwijsvormen. Daarbij is het voor scholen en ouders belangrijk dat duidelijk is wat onder publiek en wat onder privaat onderwijs verstaan wordt. Zo huren scholen wel eens experts in om bepaalde leerlingen te ondersteunen vanuit de eigen bekostiging, maar dit is nog steeds publiek. Ook is het belangrijk dat er een helder afgebakende taakomschrijving van het primair onderwijs komt.

De minister geeft in zijn brief aan de komende tijd in gesprek te gaan met de sectorraden en dit najaar de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken.

Lees de volledige kamerbrief:

Kamerbrief over uitvoering moties aanvullend onderwijs | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Lees ons eerdere artikel van 5 april:

PO-Raad stuurt brief naar Tweede Kamer over aanvullend onderwijs | PO-Raad (poraad.nl)

 

 

bijles

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten