Kansrijk adviseren

Geef kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel! De coronacrisis dreigt nadrukkelijk negatieve effecten te hebben voor groep 8. Het schooladvies is meer dan ooit bepalend voor de toekomst van deze kinderen nu de eindtoets zijn rol als kansenvergroter niet kan pakken. De PO-raad roept samen met partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op dit jaar kansrijk te adviseren. 

Het voorkomen van kansenongelijkheid is voor de PO-Raad een topprioriteit. Daarvoor is groot onderhoud aan het onderwijssysteem nodig. Tegelijkertijd maken we ons door de coronacrisis met een grotere urgentie zorgen over de meest kwetsbaren, die nu nog meer op achterstand komen te staan. We roepen het primair onderwijs op juist dit jaar kansrijk te adviseren en het voortgezet onderwijs om kansrijk te plaatsen. Om nú het verschil te maken voor de leerling voor wie het er nú toe doet!

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Opnieuw werd er vorige week een rapport gepubliceerd dat bevestigt dat een grote reset van ons onderwijssysteem nodig is om kinderen gelijke kansen te geven en dat daar structurele investeringen bij passen. In het rapport Gelijke kansen in het onderwijs – structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen pleit de Sociaal-Economische Raad voor een structurele en integrale aanpak van kansenongelijkheid, binnen en buiten de schoolmuren, op de arbeidsmarkt en in onze samenleving.

  • ,,Het is alweer bijna twee maanden geleden dat ik aantrad als jullie voorzitter”, opent Freddy Weima zijn eerste Algemene Ledenvergadering als voorzitter van de PO-Raad. ,,Het waren enerverende weken, waarin ik ook velen van jullie gesproken heb. Soms was het een weerzien, vaak ook een eerste kennismaking en ik kijk daar met veel plezier op terug.” 

  • Naar aanleiding van de presentatie van de nieuwe Staat van het Onderwijs op 14 april interviewt Clique Magazine onder andere Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad. Het gesprek gaat over de ...