Kansrijk adviseren

Geef kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel! De coronacrisis dreigt nadrukkelijk negatieve effecten te hebben voor groep 8. Het schooladvies is meer dan ooit bepalend voor de toekomst van deze kinderen nu de eindtoets zijn rol als kansenvergroter niet kan pakken. De PO-raad roept samen met partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op dit jaar kansrijk te adviseren. 

Het voorkomen van kansenongelijkheid is voor de PO-Raad een topprioriteit. Daarvoor is groot onderhoud aan het onderwijssysteem nodig. Tegelijkertijd maken we ons door de coronacrisis met een grotere urgentie zorgen over de meest kwetsbaren, die nu nog meer op achterstand komen te staan. We roepen het primair onderwijs op juist dit jaar kansrijk te adviseren en het voortgezet onderwijs om kansrijk te plaatsen. Om nú het verschil te maken voor de leerling voor wie het er nú toe doet!

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Groep 8-leerlingen kregen in schooljaar 2019-20 gemiddeld een definitief schooladvies dat lager uitviel dan in voorgaande jaren. De oorzaak is het schrappen van de eindtoets, daardoor kon het schooladvies niet naar boven bijgesteld worden. ,,Deze cijfers laten zien dat er iets elementair mis is met ons stelsel”, zegt Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO-Raad.

  • Nog een kleine week tot 15 maart, dan moeten de schooladviezen van alle groep 8-leerlingen binnen zijn. Met de eindtoets in het vooruitzicht is dit voor veel kinderen en hun ouders een spannende tijd. In dit toch wel vreemde jaar is een goede communicatie over de totstandkoming van het schooladvies en de rol van de eindtoets van extra groot belang.

  • Je kunt vanuit de bedoeling naar een kind kijken, of vanuit het systeem, zegt schooldirecteur Deborah Snoeren. ,,Twee keer zei een middelbare school tegen ons: ‘Jullie zeggen dat het een vmbo T-kind is, maar ik zie een vmbo B-score.’ Dan zeg ik: ’Dus de score van de eindtoets is belangrijker dan ons advies, dan meld ik dat aan alle ouders en aan het team, dat scheelt ons veel werk.’ Kansrijk adviseren is in the eyes of the beholder: Lief, mooi kind, laat zien dat je het kunt.”

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Vensters

Bekijk in Vensters hoe het schooladvies zich verhoudt tot de eindtoetsscore van jouw leerlingen