Kansrijk adviseren

Geef kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel! De coronacrisis dreigt nadrukkelijk negatieve effecten te hebben voor groep 8. Het schooladvies is meer dan ooit bepalend voor de toekomst van deze kinderen nu de eindtoets zijn rol als kansenvergroter niet kan pakken. De PO-raad roept samen met partners in het primair onderwijs en de VO-raad scholen op dit jaar kansrijk te adviseren. 

Het voorkomen van kansenongelijkheid is voor de PO-Raad een topprioriteit. Daarvoor is groot onderhoud aan het onderwijssysteem nodig. Tegelijkertijd maken we ons door de coronacrisis met een grotere urgentie zorgen over de meest kwetsbaren, die nu nog meer op achterstand komen te staan. We roepen het primair onderwijs op juist dit jaar kansrijk te adviseren en het voortgezet onderwijs om kansrijk te plaatsen. Om nú het verschil te maken voor de leerling voor wie het er nú toe doet!

Alle inhoud binnen dit onderwerp

Laatste nieuws

  • Maandag 25 januari gaat de Tweede Kamer in debat over het funderend onderwijs, corona, leraren en examens. De PO-Raad heeft de Kamer een brief gestuurd om een aantal belangrijke punten mee te geven.

  • Leve het Onderwijs , een beweging van schoolbestuurders, roept op het verplichten van toetsen, waaronder ook de eindtoets, te stoppen. Leraren kunnen volgens hen prima zelf bepalen of ze toetsen en wanneer ze dat doen. De PO-Raad heeft er begrip voor dat het onderwijs zich op dit moment laat horen over de eindtoets. De eindtoets is dit jaar namelijk niet voor alle doelen te gebruiken die hij normaalgesproken dient. Ook de Onderwijsinspectie laat zich horen in de media: 'De eindtoets moet dit jaar hoe dan ook doorgaan', zegt de Inspectie in het Parool en het AD. De PO-Raad heeft bij het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie aangekaart dat de eindtoetsresultaten dit jaar niet gebruikt mogen worden om scholen en de sector primair onderwijs op te beoordelen.  

  • Vanwege de lockdown krijgen scholen in het primair onderwijs twee weken langer de tijd om hun schooladvies vast te stellen. De adviezen moeten op 15 maart zijn ingevoerd in BRON. De PO-Raad kreeg veel signalen van zijn leden dat er behoefte is aan meer tijd om de schooladviezen zorgvuldig tot stand te laten komen. De inzet van alle verantwoordelijke partijenis dat de eindtoets dit jaar gewoon doorgaat.

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Vensters

Bekijk in Vensters hoe het schooladvies zich verhoudt tot de eindtoetsscore van jouw leerlingen