Thematiek: 

Tegenwoordig kent elke lerarenopleiding naast onderwijs ook onderzoek als kwaliteitspijler. Door de kwalitatieve integratie van onderwijsontwikkeling en onderzoek vervult Hogeschool de Kempel een vooraanstaande rol als educatief kennisinstituut in de regio. Het Kempelonderzoekscentrum vormt daarbij voor Hogeschool de Kempel het centrale onderzoeks- en kenniscentrum. 
 

Samenstelling: 

Binnen het Kempelonderzoekscentrum geven lectoren leiding aan het uitvoeren van door het CvB verstrekte ontwikkel- en onderzoeksopdrachten:

  • Algemene ontwikkel- en onderzoeksopdracht: Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving(BLO). BLO geeft richting aan onderzoek naar diverse een- en meerjarige onderwerpen zoals Onderzoek in de opleiding, Kwaliteitsindicatoren van Samen (academisch) opleiden en Teachers as change agents. De onderzoeken dragen bij aan het ontwikkelen van betekenisvol onderwijs in de werkplekleeromgeving waarin de lerarenopleiding en basisscholen samen aanstaande leraren opleiden voor de toekomst.

Met deze opdracht kiest Hogeschool de Kempel voor een duurzame inbedding van praktijkgericht onderzoek in de lerarenopleiding.

  • Specifieke ontwikkel- en onderzoeksopdracht: Kempellectoraat Eigentijds beoordelen (EBO). EBO richt zich op het toepassen van Beoordelen om te Leren (Assessment for Learning) in de dagelijkse praktijk van de basisschool. Deze toepassing wordt ondersteund door het opleiden van studenten, het professionaliseren van leraren en het ontwikkelen van een praktische procedure voor leraren en leerlingen.
     

Doel: 

Doel is om door middel van praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan en het borgen van de kwaliteit van onderwijsontwikkelingen op De Kempel en haar partnerscholen. Bij dit praktijkgericht onderzoek worden lerarenopleiders, leraren en aanstaande leraren (studenten) nauw betrokken. 

Activiteiten: 

Onderzoek, samen met opleiden in de school (werkplekleren).
 

Contactpersoon: 

Jeannette Geldens, lector Kempelonderzoekscentrum
0492-51 4400 / j.geldens@kempel.nl / onderzoek@kempel.nl
www.kempel.nl/onderzoek