Samenstelling: 

De kennisgemeenschap bestaat uit een provinciaal netwerk (Gelderland), een vereniging van schoolbesturen en Pabo's, met dertig scholen daarbij betrokken.
 

Doel: 

De kennisgemeenschap richt zich op de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs in het kader van het masterplan 'Ruimte voor Talent, ruimte voor Wetenschap & Techniek'. Centraal staat de talentontwikkeling van kinderen. 'Hoe zorgen wij ervoor dat aan de talenten van ieder kind recht wordt gedaan?' 'Hoe dagen wij kinderen uit te excelleren?'
 

Activiteiten: 

De kennisgemeenschap richt zich op wetenschap- en techniek in het basisonderwijs en doet dit door middel van uiteenlopende projecten, voortkomend vanuit de scholen.
 

Contactpersoon: 

Joop Haverkort, onderzoekscoördinator Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland 
j.haverkort@conexus.nu