Thematiek: 

In dit netwerk staat het Excellentieprofiel van uw school centraal. Doel van het netwerk is zicht krijgen op welk Excellentieprofiel het best past bij uw school en hoe u hier aan kunt gaan werken. In de eerste bijeenkomst besteden we aandacht aan de stand van zaken op de deelnemende scholen aan het netwerk. Vooral het aanscherpen van de doelstellingen van de deelnemende scholen en de focus houden staat centraal.Daarnaast zal het netwerk voorbeelden geven van scholen die een expliciet Excellentieprofiel hebben gekozen. De bijeenkomsten zullen dus steeds ruimte bieden voor inspiratie, uitwisseling en persoonlijke reflectie.
 

Samenstelling: 

Scholen met de ambitie om een voor hun school passend Excellentieprofiel op te zetten en hier de komende tijd aan te gaan werken.
 

Doel: 

Ontwikkelingen van passende Excellentieprofielen voor kandidaat excellente scholen.
 

Doelgroep:

Scholen met de ambitie om een voor hun school passend Excellentieprofiel op te zetten en hier de komende tijd aan te gaan werken.
 

Activiteiten: 

Inhoud van de volgende bijeenkomst op 24 september 2013 (avondbijeenkomst):

  • Een inleiding door een jurylid over het excellentieprofiel
  • Een apart netwerk voor PO en VO waarbij uitgewisseld wordt over:
  • In welk excellentieprofiel wil onze school zich ontwikkelen?
  • Het aanscherpen van de doelstellingen van de deelnemende scholen en de focus houden
  • Hoe neem je je teamleden mee in het proces?
     

Contactpersoon: 

Astrid Zwarts
Edventure, Vereniging van Onderwijsadviesbureaus, Den Haag 
070- 315 41 05 azwarts@edventure.nu