Kennisgroep Bestuurssecretarissen

Binnen het primair onderwijs werken er steeds meer bestuurssecretarissen. Ook is er een toenemende behoefte om elkaar te ontmoeten en actuele thema’s en dilemma’s met elkaar te bespreken. In juni 2015 is de Kennisgroep bestuurssecretarissen opgericht. Inmiddels telt de Kennisgroep circa 60 deelnemende bestuurssecretarissen. De Kennisgroep komt twee keer per jaar bijeen om kennis te delen over inhoudelijke thema’s als onderwijswetgeving, goed bestuur en de rol/functie van de bestuurssecretaris. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door een klein groepje.