Kennisgroep bovenschoolse ICT-coördinatoren

De Kennisgroep bovenschoolse ICT-coördinatoren heeft als doel om een verbinding aan te gaan met bovenschoolse ICT-coördinatoren van schoolbesturen in Nederland over onderwijs en ICT. De kennisgroep bespreekt alle ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, innovatie en ICT. Enerzijds wordt de groep geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, anderzijds is de groep een belangrijke link tussen het werkveld en de PO-Raad. De groep heeft een belangrijke functie in het doorgeven van praktijkvoorbeelden/oplossingen aan de PO-Raad en aan collega’s. De kennisgroep geeft de PO-Raad advies over voorliggende kwesties, maar is daarin niet besluitvormend. Tenslotte biedt de Kennisgroep bovenschoolse ICT-coördinatoren een platform om kennis en ervaring met elkaar te delen.  

Doelstelling en leden Kennisgroep

De kennisgroep komt minimaal twee en maximaal vier keer per jaar bij elkaar. Onderwerp van gesprek is in ieder geval de agendering van de twee jaarlijkse regiobijeenkomsten en een specifiek inhoudelijk onderwerp. De kennisgroep bestaat uit zowel schoolbestuurders met een ICT-portefeuille als bovenschoolse ICT-coördinatoren van lid-organisaties. Voorwaarde is dat zij op beleidsmatig- en op implementatieniveau bezig zijn met de inzet ICT binnen hun bestuur en dat zij lid zijn van een of meerdere regionale onderwijs- en ICT-netwerken waarvan zij input meenemen in de kerngroep.

Regionale bijeenkomsten voor de breedte

De regiobijeenkomsten, die twee keer per jaar georganiseerd worden, zijn gericht op de brede groep bovenschoolse ICT-coördinatoren in Nederland en worden in drie regio’s georganiseerd. Zij hebben als doel om de laatste inzichten en ervaringen op het gebied van onderwijs en ICT te delen en om input vanuit het veld op te halen en terug te brengen naar de PO-Raad. De leden van de kennisgroep zorgen voor de agendering van deze bijeenkomsten en mobiliseren hun eigen netwerk in de regio. 

Relatie met het Netwerk Onderwijsinnovatie/ICT

Waar het Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT op strategisch en bestuurlijk niveau actief is, is de kennisgroep voornamelijk op tactisch- en bovenschools niveau actief. Binnen de kennisgroep spelen voornamelijk vraagstukken op implementatieniveau een grote rol. Daarnaast kijken we met de leden van de kennisgroep naar de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die onderwijs en ICT in hun taak- of functieomschrijving hebben staan en naar hun plaats in de organisatie. Wat zijn succesvolle interventies voor verbetering, enz.

Het netwerk Onderwijsinnovatie/ICT en de kerngroep kunnen elkaar versterken. Een voorbeeld hiervan is de afstemming van de agenda’s op tactisch en strategisch niveau zowel binnen de netwerken als binnen de besturen en de regio’s. Directe afstemming is daarnaast natuurlijk ook altijd mogelijk.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Kennisgroep bovenschoolse ICT-coördinatoren, Stijn Temmen.