Kennisgroep ICT

De Kennisgroep ICT verbindt bovenschoolse ICT-coördinatoren van schoolbesturen in Nederland met elkaar en met de PO-Raad. De kennisgroep bespreekt ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, innovatie en ICT. Enerzijds wordt de groep geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, anderzijds is de groep een belangrijke link tussen het werkveld en de PO-Raad. De groep heeft een belangrijke functie in het doorgeven van praktijkvoorbeelden/oplossingen aan de PO-Raad en aan collega’s. De kennisgroep geeft de PO-Raad advies over voorliggende kwesties, maar is daarin niet besluitvormend. Tenslotte biedt de Kennisgroep ICT een platform om kennis en ervaring met elkaar te delen.  

Doelstelling en leden Kennisgroep

De kennisgroep bestaat uit ICT-professionals die op beleidsmatig- en implementatieniveau bezig zijn met de inzet van ICT binnen hun bestuur. Dit kunnen (bovenschoolse-) ICT-coördinatoren zijn of andere onderwijsprofessionals die zich bezighouden met ICT.

De kennisgroep ICT komt minimaal twee keer per jaar fysiek bij elkaar en daarnaast worden er enkele webinars georganiseerd. De bijeenkomsten zijn gericht op een brede groep ICT-professionals. De bijeenkomsten hebben als doel om de laatste inzichten en ervaringen op het gebied van onderwijs en ICT te delen en om input vanuit het veld op te halen voor de PO-Raad. De leden van de Kennisgroep zorgen zelf voor de agenda van deze deze bijeenkomsten en mobiliseren hun eigen netwerk.

Samenwerking

De Kennisgroep ICT wordt gefaciliteerd door de PO-Raad, Kennisnet en Samen Deskundiger Nederland.

Contact en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden bij de groep kun je contact opnemen met de secretaris van de Kennisgroep ICT, Stijn Temmen.