Kennisgroep Informatiebeveiliging & Privacy 

afbeelding van een slotje en dataverbindingen


Informatiebeveiliging en privacy (IBP) is door de jaren heen een steeds grotere rol gaan spelen binnen het onderwijs. Door de almaar groeiende hoeveelheid digitale leermiddelen zijn er meer privacygevoelige gegevens in omloop. Bovendien bevat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) striktere regels voor het omgaan en verwerken van persoonsgegevens. Hierdoor is er een sterke behoefte aan meer kennis over informatiebeveiliging en privacy. De PO-Raad ondersteunt het delen van kennis over dit thema. De Kennisgroep IBP draagt hier aan bij. 

Over de Kennisgroep IBP

De PO-Raad organiseert ongeveer vijf keer per jaar een bijeenkomst van de kennisgroep IBP. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van IBP in het primair onderwijs. Kennisnet en de PO-Raad zijn inhoudelijk sparringpartner van de Kennisgroep en zorgen dat de Kennisgroep IBP goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Daarnaast worden er casussen uit de praktijk aan de Kennisgroep IBP voorgelegd. Zo wil de Kennisgroep de leden van de PO-Raad op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen.

Thema’s

De Kennisgroep IBP buigt zich over de AVG en alle relevante thema’s op het vlak van IBP. Denk aan verwerkersovereenkomsten, het ECK iD, de Aanpak IBP, het privacyconvenant etc. IBP gaat verder dan het inrichten van ICT. Het is een thema dat vrijwel alle processen binnen de school raakt. Daarom is het van belang om alle onderwijsprofessionals de ondersteuning te bieden die nodig is voor een goede en veilige omgang van (persoons)gegevens.

Samenstelling van de Kennisgroep IBP

De kerngroep bestaat uit een selectie leden uit de werkgroep IBP primair onderwijs. De voorzitter is één van de deelnemende schoolbesturen. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt de agenda vast. De voorzitter is het aanspreekpunt voor de werkgroep IBP po, kerngroepleden en leveranciers. Naast de voorzitter wordt er gevraagd om een secretaris die een beknopt verslag maakt van de bijeenkomsten.