Samenstelling: 

Samenwerkingsverband tussen basisonderwijs, onderwijsbegeleiding, Pabo en de universiteit. De samenstelling van de kennisgemeenschap bestaat uit directieleden en bestuurders.
 

Doel: 

De opdracht van de kennisgemeenschap is het doen van onderzoek, het versterken van onderzoek in een onderwijssetting en innovatie van taalonderwijs in het PO-taalcoördinatoren netwerk: door middel van het versterken van elkaars praktijk, het versterken van theoretische kaders en dit blijvend formuleren. De kennisgemeenschap kent verschillende doelen. Professionalisering en het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk, leerkrachten ondersteunen in hun dagelijkse werk, verbetering van de onderwijspraktijk met doorscholing, het versterken van de beroepsidentiteit, het vergroten van het werkplezier. Dit gebeurt in een landelijke organisatie.
 

Activiteiten: 

De meest nadrukkelijke activiteiten van de kennisgemeenschap zijn gezamenlijk reflecteren op de praktijk, het ontwikkelen van (praktijk)inzicht, het oplossen van problemen en het samen komen in bijeenkomsten.
 

Contactpersoon: 

Albert Walsweer, ECNO Groningen
a.walsweer@ecno.nl