Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT. Kennisnet draagt bij aan een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseert de sectoren in het onderwijs en deelt kennis met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Zo maakt Kennisnet inzichtelijk wat de kenmerken zijn van succesvolle ICT-toepassingen en deelt ze deze kennis, ervaringen en goede voorbeelden met scholen en hun besturen. Kennisnet en de sectorraden samen helpen het onderwijs haar abities met ICT te realiseren. De PO-Raad werk bij tal van zaken nauw samen met Kennisnet.

In de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat per 1 april 2014 uit de volgende personen:

  • Henk Hagoort, voorzitter college van bestuur Windesheim 
  • Ewald van Vliet, voorzitter college van bestuur Stichting Lucas Onderwijs (benoemd door de PO-Raad)
  • Nico de Jong, algemeen directeur/bestuurder Calscollege (benoemd door de VO-raad)
  • Ben Geerdink, voorzitter college van bestuur Rijn IJssel (benoemd door de MBO Raad in overeenstemming met AOC Raad)
  • Han Dieperink, algemeen directeur Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (benoemd door RvT)
  • Geri Bonhof, zelfstandig ondernemer