Thematiek: 

Netwerkleren rondom onderwijs en ICT
 

Samenstelling: 

11 Provinciale coördinatoren ICT, relatiemanagers ICT Kennisnet en ambassadeursprogramma.
 

Doel: 

Kennisnet is het ambassadeursprogramma gestart om scholen een stap verder te helpen op het gebied van onderwijs en ICT.
 

Activiteiten: 

Kennisnet-ambassadeurs maken deel uit van een lerend ambassadeursnetwerk waarin samen met collega's van en met elkaar wordt geleerd. Dit lerende net-werk wordt ondersteund door fysieke bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten worden de ambassadeurs geïnformeerd over de nieuwste regelingen en pro-jecten, worden er onderwerpen behandeld die door de scholen zelf worden aangedragen en vindt er uitwisseling plaats tussen de ambassadeurs. De ambas-sadeur is met betrekking tot ict het didactische aanspreekpunt binnen de school en kan zijn of haar collega's inspireren.