Nieuws

Kennistafel verbetert de effectiviteit van leesonderwijs

Er moet nog veel gebeuren om de leesvaardigheid van leerlingen op orde te krijgen, zo bleek uit de Staat van het Onderwijs 2022. Ook is er veel onderzoek gedaan naar wat goed leesonderwijs is, maar ontbreekt het aan praktische toepasbaarheid. De Kennistafel Effectief Leesonderwijs wil hier verandering in brengen. 

Om oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden onder de aandacht te brengen organiseert de inspectie een Onderwijsestafette. De Kennistafel  Effectief Leesonderwijs is door het NRO, de VO-raad en PO-Raad aangedragen als een van de oplossingsrichtingen. 

Binnen de Kennistafel werken onderwijsprofessionals en onderzoekers samen aan het verzamelen, delen en toepasbaar maken van kennis rondom effectief leesonderwijs. Hun doel: onderwijsprofessionals voorzien van kennis zodat zij meer grip krijgen op effectief leesonderwijs. Zo kan de leesvaardigheid en het leesplezier van leerlingen worden vergroot. De PO-Raad is een van de initiatiefnemers van de Kennistafels. De sectororganisatie vindt het belangrijk dat scholen toegang krijgen tot bewezen interventies. 

Meer weten over de Kennistafel Effectief Leesonderwijs? 

Neem dan deel aan de tweede meetup op 9 mei aanstaande. In deze online sessie krijg je inspiratie en handvatten om het leesonderwijs op school (verder) vorm te geven. Meer info en aanmelden kan via onze website.  Ook kun je terecht op de website van het Platform Samen Onderzoeken voor het visiestuk en interviews met de leden van de Kennistafel. 

Werkconferentie Staat van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs organiseert op 11 mei een fysieke werkconferentie. Op deze conferentie worden de inzendingen voor de Onderwijsestafette gezamenlijk verkend door leraren, onderzoekers, schoolleiders en schoolbestuurders. Meer info over de werkconferentie vind je op de website van de Staat van het Onderwijs. Hier kun je ook de inzending van de Kennistafel bekijken. 

Tip: neem ook eens een kijkje op de recent gelanceerde website www.lezeninhetpo.nl
 

smile

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten