Samenstelling: 

De samenstelling van de kennisgemeenschap bestaat uit onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, studenten, directieleden, externe onderzoekers en logopedisten.
 

Doel: 

De opdracht van de kennisgemeenschap is het vergroten van de evidentie in het (speciaal) onderwijs. Het doel van de kennisgemeenschap is het vergroten van de evidence based praktijk door o.a. professionalisering en scholing van leraren.
 

Activiteiten: 

De meest nadrukkelijke activiteiten van de kennisgemeenschap zijn uitwisselen van ervaringen, samenwerken, ontwikkelen van (praktijk)inzichten, doen van onderzoek en het organiseren van bijeenkomsten.
 

Contactpersoon: 

M. Groninger 
Koninklijke Auris Groep, Stichting Onderwijs Auris, Gouda 
m.groninger@auris.nl