Bijeenkomst

9e Landelijke IKC-Dag

23 september 2022
09:30 - 15:00

Van der Valk
Winthontlaan 4
3526 KV Utrecht
Nederland

Meer informatie en inschrijven
Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad

Het thema dat dit jaar als een rode draad door de dag loopt noemen we de Civil Society.

Micha de Winter – grondlegger van het begrip – definieerde het in 2008 als ‘de gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen’. Dit wordt in de handreiking Allemaal Opvoeders als volgt toegelicht: ‘in een goedfunctionerende pedagogische civil society bestaat er bij burgers de bereidheid om met elkaar in de eigen sociale netwerken en in het publieke domein verantwoordelijkheden rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen. Ouders, jongeren en buurtbewoners, maar ook familieleden, leraren, sportcoaches, kortom: burgers, zijn op zo’n manier onderling betrokken dat het bevorderend is voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en jeugdigen’ .