Online bijeenkomst

Inspiratiebijeenkomst: Wijkcoalities rondom het kind en het gezin – wat werkt en wat kan beter?

31 mei 2022
09:30 - 11:30
Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Contactpersoon
Anneke Risselada

Doel van de bijeenkomst is tweeledig:

  • Het helpen van de praktijk bij het versterken van de onderlinge samenwerking in de wijk, om zo ieder kind maximale ontwikkelkansen te bieden;
  • Goede voorbeelden en knelpunten ophalen voor de landelijke lobby.

Voor wie?

De bijeenkomst is relevant voor schoolleiders PO, locatiemanagers / regiomanagers KO, beleidsmedewerkers gemeenten, teamleiders jeugdhulp / welzijnswerk. Personen die met de voeten in of dichtbij de klei staan en tegelijkertijd een strategische blik hebben.

Genodigden zijn leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in de volgende gebieden:

  • Groningen-Noord
  • Utrecht Overvecht
  • Leeuwarden Centrum-Oost
  • Schiedam Nieuwland-Oost
  • Holland-Rijnland
  • Meijerij
  • Zeeuws-Vlaanderen

Deze regio’s zijn een selectie uit de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en de inspiratieregio’s van Met Andere Ogen. We streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende sectoren per regio.

De bijeenkomst vindt plaats in Zoom.

Formulier aan het laden...