Nieuws

Asscher wil kwaliteit kinderopvang verbeteren

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil dat kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang voor hun werknemers een opleidingsplan maken. Ook wil hij stimuleren dat pedagogisch medewerkers van babygroepen scholing gericht op baby’s kunnen krijgen. Dit zijn enkele maatregelen waarmee de bewindsman vanaf 2017 de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen wil verbeteren om kinderen een betere start te geven.

Dit laat de bewindsman weten in een brief aan de Tweede Kamer. Hij is verder van plan de kwaliteitseisen te herijken en het toezicht veranderen. De instellingen moeten zich meer gaan richten op de ontwikkeling van kinderen en worden daar door de toezichthouder ook op beoordeeld. De toezichthouder kijkt dan bijvoorbeeld naar of medewerkers hun werk afstemmen op de ontwikkelingsfases van kinderen. De PO-Raad vindt dit een goede ontwikkeling. Ze is betrokken geweest bij diverse gesprekken over dit nieuwe toezicht en heeft het ministerie van Sociale Zaken hierbij geadviseerd toe te werken naar één toezichtskader voor zowel onderwijs als opvang.

Samenwerken opvang en onderwijs

Mede dankzij haar adviezen heeft Asscher in zijn brief ook aandacht voor de samenwerking tussen opvang en onderwijs. Hij stipt aan dat hij dat samenwerken makkelijker wil maken. Zo gaat hij bekijken of hij de regels kan verruimen die bepalen hoeveel beroepskrachten minimaal nodig zijn om kinderen op te vangen in de buitenschoolse opvang (bso) zodat dit meer overeenkomt met de situatie op school. Scholen die een integraal aanbod van onderwijs en opvang willen bieden, kunnen met die veranderende regels onderwijs en BSO makkelijker combineren.

Hij wil daarnaast dat alle kinderen in de kinderopvang, net als in het onderwijs, een mentor krijgen. Dit moet een warme overdracht van kinderopvang naar onderwijs en uiteindelijk een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen bevorderen. De PO-Raad onderschrijft het belang van zo’n doorgaande ontwikkellijn. Die is steeds de inzet geweest van al haar inspanningen om opvang en onderwijs beter op elkaar af te stemmen. De PO-Raad pleit sinds 2013 voor één basisvoorziening voor alle kinderen.

Asscher geeft toe dat voor een optimale samenwerking meer nodig dan het aanpassen van eisen, namelijk ‘een gedeelde visie, een cultuur van samenwerking en wederzijds vertrouwen’. De PO-Raad onderschrijft dit.

Overigens moeten de exacte plannen voor het verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang nog worden uitgewerkt. Dat doet Asscher in overleg met vakbonden en ook de PO-Raad en kinderopvangorganisaties.