Nieuws

Basisvoorziening peuters en IKC’s doorgeschoven naar nieuw kabinet

Het huidige kabinet gaat geen stappen meer zetten om een basisvoorziening voor peuters te komen of IKC’s wettelijk mogelijk te maken. Wel wil ze laten onderzoeken hoe een volgend kabinet hiermee een vliegende start mee kan maken. Dat schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden reageren hiermee onder meer op het advies ‘Gelijk goed van start van de Sociaal Economische Raad (SER) van afgelopen januari. Daarin pleit de SER voor een ‘universeel systeem’ met extra ondersteuning van kinderen met een achterstand in plaats van het huidige versnipperde aanbod van kindvoorzieningen. Alle nul- tot vierjarigen moeten daarnaast zestien uur per week terecht kunnen bij zo’n voorziening, of hun ouders nu werken of niet.

Opdracht aan de Taskforce

In de brief schrijven de bewindspersonen dat ze een taskforce willen oprichten die voorstellen doet om het het onderwijs, opvang en gemeenten makkelijker te maken samen integrale kindvoorzieningen op te zetten. Een volgend kabinet kan die dan verder uitwerken, is het idee.

De PO-Raad hoopt dat dit daadwerkelijk leidt tot die zo gewenste basisvoorziening voor peuters en Integrale Kindcentra (IKC). Samen met opvang en gemeenten pleit ze hier al jaren voor omdat die mogelijk maken dat kinderen zich langs een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Kinderen krijgen hierdoor optimale ontwikkelkansen.

Om dit te realiseren, is het van belang dat de Taskforce breed kijkt naar wat nodig is en ook de huidige wet en regelgeving onder de loep neemt, vindt de PO-Raad. De opdracht die de taskforce nu meekrijgt beperkt zich tot onderzoek binnen de huidige regels. Daarmee is die te beperkt, vindt de PO-Raad.

Behoefte aan IKC’s

Onderzoeken van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken onderschrijven de behoefte aan dergelijke voorzieningen. Zo blijkt eruit dat de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang groeit en intensiever wordt maar dat knelpunten in wet- en regelgeving die samenwerking belemmeren. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat werknemers in de kinderopvang ook in het onderwijs werken, iets dat onvermijdelijk is in een IKC.

Zelf willen de bewindspersonen hier in het laatste jaar van hun kabinetsperiode niet meer aan tornen. Zij stellen dat volledige integratie niet nodig is voor samenwerking, te duur is en dat een derde entiteit naast onderwijs en opvang niet wenselijk is.

De PO-Raad, Kopgroep wethouders voor kindcentra en Kindcentra2020 bestrijden dit.

Downloads

222.86 kB