Nieuws

De Stentor: 'School komt later wel, Sietse speelt nog even

In Zwolle kunnen kinderen nog tot hun vijfde jaar naar de kinderopvang, bericht dagblad De Stentor dinsdag. Kindercentrum Doen startte daar deze week met een kleutergroep voor de oudere kleuters die hierdoor pas later in groep 1 van de basisschool hoeven te starten. Hoewel de leerplicht pas ingaat als een kind 5 jaar wordt, is het gebruikelijk dat de meeste kinderen op hun vierde beginnen in groep 1. 

In de krant vertelt de PO-Raad dat ze geen voorstander is van deze constructie. Ze ziet meer in het verder integreren van opvang en onderwijs. Een woordvoerder: ,,Als opvang en onderwijs meer samengaan, kunnen kinderen zich beter in een doorgaande lijn ontwikkelen en kunnen achterstanden zo vroeg mogelijk worden weggewerkt. Dat zorgt voor meer kansengelijkheid voor alle kinderen."