Nieuws

Debat onderwijsachterstanden uitgesteld

De PO-Raad is onthutst dat het voor volgende week geplande debat over het onderwijsachterstandenbeleid wordt uitgesteld. Hoe later een besluit wordt genomen over hoe het achterstandsgeld over leerlingen wordt verdeeld, hoe meer geld er weglekt, vreest ze.

Dat komt omdat het totaal beschikbare budget op dit moment afhangt van het opleidingsniveau van ouders. Hoe lager het niveau, hoe hoger het budget. Omdat het opleidingsniveau al jaren stijgt, daalt dus het budget. terwijl de daadwerkelijke achterstanden niet afnemen. Sinds 2011 is zo al 140 miljoen euro weggelekt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde vorig jaar een nieuwe indicator om achterstanden beter te voorspellen. Deze indicator houdt bijvoorbeeld ook rekening met de afkomst van de ouders en of zij in schuldhulpverlening zitten. De PO-Raad is blij met deze indicator maar deze zomaar invoeren, betekent automatisch dat het totale budget over veel meer leerlingen moet worden verdeeld. Minister Arie Slob (Onderwijs) schetste vorige week in een brief vijf scenario’s om het budget te verdelen en het laat de keuze hiervoor aan de Tweede Kamer. Op 14 februari zou ze hierover debatteren.

De Kamer voelt zich onder druk gezet, vertellen ingewijden, en wil eerst weten welke andere alternatieven er nog zijn voordat ze een keuze maakt. Daarom verzocht VVD-Kamerlid Rudmer Heerema het debat uit te stellen. Hij kreeg bijval van PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Denk, CDA, PVV en D66. Naast een debat wordt ook een feitelijke vragenronde gepland.

De PO-Raad maakt zich dubbel zorgen: Hoe later het besluit wordt genomen over het achterstandenbeleid, hoe meer geld weglekt. Om te voorkomen dat het budget verder afneemt, zal de Kamer uiterlijk in maart een knoop moeten doorhakken.

De PO-Raad vindt tegelijkertijd dat eerst het totale budget moet worden verhoogd tot het niveau van 2011 voordat de nieuwe indicator wordt gebruikt. Want welke verdeelsleutel de Kamer anders ook kiest, op veel scholen zullen de klassen groter worden en zullen voorzieningen voor kwetsbare kinderen verdwijnen. Voor deze kinderen betekent dit dat hun achterstand ten opzichte van leeftijdsgenootjes verder zal oplopen.