Nieuws

Doe je mee aan een onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie?

Welke lessen kunnen we leren over het bieden van ondersteuning op afstand aan ouders die een programma voor voor- en vroegschoolse (VVE) programme volgen tijdens de coronacrisis. Stichting PAS en Expertisecentrum Nederlands voeren een praktijk- en literatuuronderzoek uit om aanbevelingen te kunnen doen voor VVE-aanbieders, met subsidie van de ZonMw-call Wetenschap voor de praktijk. Werk je als professional in de voor- en vroegschoolse educatie? Dan zou het fijn zijn als je mee wilt werken aan dit onderzoek.

We nodigen alle professionals die werken met ouders in de VVE uit om via deze vragenlijst ervaringen te delen over het ondersteunen van ouders in de periode vóór en tijdens de COVID-19-maatregelen. De onderzoekers zijn geinteresseerd in de drempels die je hebt ervaren bij het vormgeven van het aanbod voor ouders, maar ook in de successen die je hebt geboekt bij oudergerichte activiteiten. De bevindingen worden gepubliceerd in een praktische handreiking voor VVE-professionals. We hopen dat je daar via het invullen van de vragenlijst een bijdrage aan wilt leveren.

Ga naar de vragenlijst.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten