Nieuws

Effectieve interventies voor Nationaal Programma Onderwijs in april beschikbaar

Een breed palet met bewezen effectieve maatregelen is in april beschikbaar, stelde minister Arie Slob (Onderwijs) vorige week in het debat met de vaste Kamercommissie. Ook krijgt de Kamer twee keer per jaar een voortgangsrapportage, zo is afgesproken.

Het Nationaal Programma Onderwijs na corona stond centraal tijdens het debat van donderdag 25 februari 2021. Het programma ter grootte van 8,5 miljard, is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs. De Kamerleden concludeerden dat het weliswaar om een fikse investering gaat, maar dat het incidenteel geld betreft. De grote vraag, ook na beantwoording van Slob, blijft of en hoe incidenteel geld tot structurele oplossingen kan leiden.

Zomerscholen

Ook de inzet zomerscholen vanuit het programma kwam ter sprake. Om opgelopen vertragingen door de coronacrisis weer in te lopen, vraagt Slob alle scholen om met een aanbod te komen, dat verder gaat dan sport en cultuur. Het volgen van zomerschool wordt volgens de minister geen verplichting, maar moet wel beschikbaar zijn voor leerlingen die er gebruik van willen maken. Over de effecten van zomerschool op onderwijspersoneel gaat Slob in gesprek met de sociale partners. Hij gaat de sectorraden vragen met advies te komen over de beloning van leraren die werken in de zomerperiode.

Weglekken voorkomen

Kamerleden hebben nog wel vragen over de uitvoering. Zijn er met het lerarentekort bijvoorbeeld genoeg handen in de klas om de maatregelen tot uitvoer te brengen? De commissie drukt de minister met klem op het hart te voorkomen dat het geld naar externe inhuur gaat. Kamerlid Futselaar (SP) diende een motie in die vraagt om waarborging dat het geld niet aan commerciële partijen wordt besteed. De minister verzocht deze motie aan te houden omdat het voorkomen van ‘weglekken’ van geld uit het funderend onderwijs wordt meegenomen in de uitwerking.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten