Nieuws

Format samenwerkingsovereenkomst helpt schoolbesturen en kinderopvang bij vormen IKC

Scholen en kinderopvangorganisaties gaan steeds nauwer samenwerken. Het format samenwerkingsovereenkomst helpt schoolbesturen en kinderopvang hun samenwerking formeel vorm te geven. In het format staan verschillende voorbeelden waarin thema’s als bestuur en organisatie, personeel, communicatie en aansprakelijkheid aan bod komen.

Het format richt zich op de situatie dat beide partijen in het kindcentrum zoveel mogelijk willen werken vanuit één visie. Als je samen een visie hebt ontwikkeld, hoe gaat het dan verder? Het format is als hulmiddel opgesteld om de duurzame en gelijkwaardige samenwerking in een kindcentrum juridisch vorm te geven. Heb je aanvullingen op het format uit de praktijk? Suggesties zijn welkom en mogen worden gemaild naar zoraïda@pactvoorkindcentra.nl.

Het format samenwerkingsovereenkomst is ontwikkeld door de regiegroep Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra.