Nieuws

Gelijke Kansenaanpak: subsidieregeling vrijroosteren leraren opnieuw opengesteld

Twintig schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de tweede subsidieronde om leraren vrij te roosteren. Scholen met veel achterstandenproblematiek krijgen zo de kans om te investeren in activiteiten op het gebied van coaching en in intensieve begeleiding van leerlingen. Besturen die subsidie krijgen, zijn verplicht om mee te werken aan het monitoronderzoek en de evaluatie van deze regeling. Aanvragen is mogelijk vanaf half juni. Een bestuur kan maximaal €290.800 aanvragen voor twee schooljaren.

De sluitingsdatum van de aanvraagperiode is in september. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), via een digitaal aanvraagformulier. Bevoegde gezagen die in de eerste ronde subsidie hebben ontvangen, komen in de tweede ronde niet voor subsidie in aanmerking. De subsidie is een van de maatregelen uit het Actieplan Gelijke Kansen (2017-2020). 

Monitor en evaluatie

Scholen die meedoen werken ook aan het borgen van de opgedane kennis en ervaring in het personeelsbeleid of de inrichting van het onderwijs. Hun ervaringen dragen bij aan de doorontwikkeling van het beleid op het gebied van professionalisering van leraren en gelijke kansen in het onderwijs. Een onderzoeksbureau zal de maatregel monitoren en evalueren. De schoolbesturen zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek (monitoring en evaluatie).