Nieuws

Gemeentelijk onderwijsdebat: ‘Hoe zorgen we voor gelijke kansen voor ieder kind?’

Op gezamenlijk initiatief van de Synergieschool, het Lyceum Schöndeln en de Stichting van het Onderwijs, het platform van werkgevers en werknemers in het onderwijs, gingen negen lokale politici uit Roermond met elkaar in debat over thema’s als het lerarentekort- en overschot, gelijke kansen en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Aanwezige leerlingen van de Synergieschool en Lyceum Schöndeln gaven door middel van bordjes met emoticons aan of de politici wel begrijpelijke taal gebruikten tijdens het debat. Werden er te moeilijke woorden gebruikt? Dan ging er meteen een bordje omhoog en dan moest de politicus beter en begrijpelijker uitleggen wat ze bedoelden.

Na de pitch van de politici, waarbij de politieke partijen hun plannen voor het onderwijs in Roermond presenteerden, ging het debat van start. De stellingen over het lerarentekort, kansenongelijkheid, aansluiting van de zorg bij het onderwijs en de arbeidsmarkt werden ingeleid door Hetty Belgers (directeur Synergieschool), Rinda den Besten (PO-Raad, Stichting van het Onderwijs), Paul Slegers (Stichting Onderwijs Midden-Limburg) en Liesbeth Verheggen (AOb, Stichting van het Onderwijs).

Lerarentekort en lerarenoverschot

Heeft Roermond jonge leraren jarenlang in de steek gelaten? En is het lerarentekort ontstaan doordat er de afgelopen jaren voor afgestudeerde leerkrachten in de regio nauwelijks werk te vinden was? De politieke partijen vinden het een goed plan om samen met schoolbestuurders en leraren in gesprek te gaan over hoe ze werken in de regio Roermond nog aantrekkelijker kunnen maken voor leraren.

Gelijke kansen

In Roermond neem de kansenongelijkheid in het onderwijs alleen maar toe, in plaats van af. Dit blijkt uit de buurtmonitor die onlangs is verschenen. ,,Hoe gaan politieke partijen zorgen voor gelijke kansen voor ieder kind?’’, vraagt een leerling van de Synergieschool aan de lokale politici. Op de Synergieschool, waar onderwijs regulier en speciaal onderwijs onder één dak wordt aangeboden, ,,zijn alle kinderen speciaal’’, zegt een leerling. De politieke partijen vinden dat de gemeente kan helpen bij het bieden van gelijke kansen, door bijvoorbeeld programma’s die kansenongelijkheid bestrijden te ondersteunen. Rinda den Besten pleit namens de Stichting van het Onderwijs voor één peutervoorziening voor alle peuters. ,,Het systeem van kinderopvang, voorschool en peuterspeelzaal is ouderwets. Kinderen hebben er meer aan als ze samen naar een peutervoorziening gaan. Dat gaat segregatie tegen en verkleint kansenongelijkheid.’’

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Sluit het onderwijsaanbod in Roermond voldoende aan bij de behoefte van het bedrijfsleven? Paul Slegers geeft aan dat Roermond kwalitatief goed onderwijs heeft, maar dat er als het gaat om onderwijshuisvesting nog wel wat te verbeteren is. Slegers: ,,Bedrijven vestigen zich daar waar de beste mensen zitten en met de kwaliteit van het onderwijs zit het in Roermond wel goed. Laten we hopen dat kansenongelijkheid over een aantal jaar geen thema meer is omdat alle kinderen gelijke kansen hebben. Ik hoop dat we niet al te moeilijke woorden hebben gebruikt.’’ Rinda den Besten sluit het debat af: ,,De gemeente is een belangrijke speler als het gaat om voorzieningen voor peuters, kansengelijkheid en huisvesting. De gemeenteraadsverkiezingen doen er toe en daarom ben ik blij dat we vandaag met elkaar in debat zijn gegaan.’’

Onderwijs in uw gemeente beter op de kaart zetten? In onze brochure vindt u een aantal thema's die relevant zijn voor de lokale politiek en waar u als schoolbestuurder invloed op kunt uitoefenen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.