Download

Handreiking Kwaliteit en VVE

Wat een mens in zijn of haar jonge jaren meemaakt, is voor een groot deel bepalend voor de rest van het leven. Een kind dat goed les krijgt, profiteert daar als volwassene nog van. Ook de periode voordat een kind naar de basisschool gaat, is erg belangrijk voor de ontwikkeling. Deze handreiking ondersteunt schoolbesturen bij het organiseren van kwaliteitszorg. De voorbeelden die je leest kunnen een inspiratie zijn om VVE anders te organiseren, of juist een bevestiging zijn dat je op de goede weg bent.