Nieuws

Handreiking voor samenwerking onderwijs en kinderopvang bij noodopvang

De PO-Raad heeft samen met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang gewerkt aan een Handreiking samenwerking kinderopvang en onderwijs in noodopvang. De handreiking is afgestemd met de VNG en de ministeries van OCW en SZW. De handreiking kun je vinden op lesopafstand.nl.

Tijdens de schoolsluiting verzorgen scholen naast het afstandsonderwijs ook de noodopvang voor kwetsbare leerlingen en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. De afgelopen weken kreeg de PO-Raad signalen van schoolbesturen dat de noodopvang op veel plekken vol zit en dat het organisatorisch een grote uitdaging is. Kinderopvangorganisaties hebben aangeboden scholen te ondersteunen bij de noodopvang. 

In de handreiking voor de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in de noodopvang wordt een aantal uitgangspunten geformuleerd. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt over de kosten. Daarnaast wordt verwezen naar goede voorbeelden van regio’s waar kinderopvang en onderwijs al intensief samenwerken in de noodopvang, zoals Amsterdam en Den Haag. Niet alle kinderopvangorganisaties hebben capaciteit beschikbaar voor de ondersteuning van de noodopvang op scholen. De gemeente kan scholen helpen door hen in contact te brengen met kinderopvangorganisaties die wel ruimte hebben.

Heb je ook een goed voorbeeld van samenwerking met partners in de noodopvang en wil je dit delen? Dan horen we dit graag via het loket van lesopafstand.nl.

Leden van de PO-Raad vinden op het ledenportaal (na inlog) een toelichting op financiële aspecten van de samenwerking in de noodopvang.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten