Nieuws

‘Kabinet maakt van gelijke kansen kansloze missie’

De inzet van scholen, gemeenten, peuterspeelzalen en kinderopvang om kinderen gelijke kansen te bieden, lijkt voor niets te zijn geweest. Door bezuinigingen op onderwijsachterstanden dreigt het kabinet af te breken wat voorscholen en het primair onderwijs juist hebben opgebouwd. Dat schrijven onder meer gemeenten, onderwijsorganisaties waaronder de PO-Raad, ouders en kinderopvangorganisaties in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

In 2018 worden gemeenten en schoolbesturen voor 65 miljoen euro gekort op hun onderwijsachterstandenbeleid. Ook heeft het kabinet plannen om het geld voor onderwijsachterstanden in 2018 te herverdelen waardoor in diverse gemeenten minder plek op de voorschool is, de kwaliteit ervan afneemt, vroegschoolse educatie wordt stopgezet en klassen groter worden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rekende onlangs voor dat het aantal leerlingen met een risico op een achterstand in het primair onderwijs en op de voorschool meer dan twee keer zo groot is als waar het kabinet van uitgaat. Met steeds minder geld, moeten dus meer kinderen worden geholpen. Volgens het CBS is juist een verdubbeling van het budget nodig.

,,Inzetten op gelijke kansen is kansloos als het kabinet juist op deze kinderen bezuinigt’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

De bezuinigingen zijn onder meer het gevolg van het jarenlang gebruiken van een verkeerde definitie van onderwijsachterstanden. Al jaren bepaalt het opleidingsniveau van ouders of een kind in aanmerking komt voor achterstandsmiddelen. Omdat het opleidingsniveau stijgt, daalde het budget terwijl de daadwerkelijke achterstanden niet afnamen. Sinds 2011 is hierdoor bijna 150 miljoen euro weggelekt, zo blijkt uit hetzelfde CBS-onderzoek. Dit komt dus nog eens bovenop de bezuinigingen die in 2018 gaan plaatsvinden. De PO-Raad pleit al jaren voor een nieuw criterium en wil het budget bevriezen. Het CBS stelde onlangs een nieuwe formule voor die meer recht doet aan de werkelijke achterstanden.

De Inspectie van het Onderwijs laat zien dat met de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid goede resultaten zijn geboekt. Ook de SER pleit voor het gericht investeren in voorzieningen voor jonge kinderen, mede omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen en het bevorderen van gelijke kansen.

‘Met langjarig investeren is in de grote gemeenten een solide en kwalitatief goed aanbod opgebouwd om achterstanden bij (jonge) kinderen effectief te kunnen aanpakken. Wij willen alles op alles zetten om voor alle kinderen een goede start mogelijk te maken’, schrijven de organisaties in de brief. Het kabinet dreigt dit nu teniet te doen.

Infographic Onderwijsachterstandenbeleid. Klik om te downloaden

Downloads

Gezamenlijke brief aan Tweede Kamer over onderwijsachterstandenbeleid (Februari 2017)
355.33 KB