Nieuws

Kamer debatteert over kleuteronderwijs

Iedereen vindt het belangrijk dat kleuteronderwijs aansluit bij de ontwikkeling van jonge kinderen, maar de meningen verschillen over hoe hier invulling aan gegeven moet worden. Dat bleek op donderdag 13 oktober uit het debat over kleuteronderwijs.

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) kreeg in het debat kritiek op het streven om het aantal zittenblijvers in groep 2 te verminderen met 33 procent. Die kritiek pareerde hij door te benadrukken dat er geen verbod op doorkleuteren komt. Ook gaf Dekker aan dat het terugdringen van het aantal zittenblijvers in het kleuteronderwijs geen financiële consequenties voor scholen zal hebben. Volgens de staatssecretaris gaat het hem erom dat scholen zich bewust zijn van het feit dat het ook anders kan, dat doorkleuteren niet altijd het beste is voor het kind.

Ook gingen er in het debat geluiden op over het anders opzetten van de lerarenopleiding. Zo zou de pabo volgens sommige partijen – net als vroeger – na een algemeen jaar verdeeld moeten worden in een algemene opleiding en een opleiding voor kleuterleerkracht. Staatssecretaris Dekker gaf daarop aan dat alle pabo’s al specialisaties voor kleuteronderwijs aanbieden. Wel zegde hij toe dat hij zal peilen of er behoefte is aan verdere specialisatie van de pabo op het gebied van het jonge kind.

Standpunten PO-Raad

De PO-Raad vindt dat specialisaties jonge kind/oudere kind bijdragen aan de kennis over een specifieke ontwikkelingsperiode, maar deze specialisaties van de pabo moeten niet leiden tot beperkte inzetbaarheid van leerkrachten. Ook moet er volgens de PO-Raad goed gekeken worden hoe het nascholingsaanbod op het gebied van jonge kinderen (post-HBO en master) nog beter kan worden ingezet om de kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen in scholen te vergroten.

In de aanloop naar het debat over kleuteronderwijs heeft de PO-Raad een position paper over dit onderwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin pleit de sectororganisatie voor het primair onderwijs verder onder meer voor samenwerking tussen onderwijs en opvang om de expertise van beide sectoren optimaal in te zetten voor het creëren van speels onderwijs en een rijke leeromgeving voor jonge kinderen. Lees hier de position paper van de PO-Raad.

Er volgt nog een debat waarin Kamerleden hun moties kunnen indienen.