Nieuws

Kamer dringt aan op meer samenhang onderwijs en opvang

Er zit weinig schot in de uitvoering van de motie Yücel over samenhang tussen onderwijs en opvang. Dat constateerden Groenlinks en PvdA gisteren tot hun teleurstelling tijdens het algemeen overleg over kinderopvang. Deze partijen drongen aan op voorbereidend werk van het huidige kabinet, zodat een nieuw kabinet snel stappen kan zetten.

De PO-Raad had samen met de brancheorganisaties vanuit de kinderopvang en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) middels een brief aan de Kamer opnieuw aandacht gevraagd voor de versnippering en instabiliteit van het beleid rond voorzieningen voor jonge kinderen. Nu hangt het namelijk van het werk, de opleiding, het inkomen en de woonplaats van ouders af óf en naar welke vorm van opvang kinderen kunnen.

Deze versnippering leidt tot segregatie, waardoor de kansen van kinderen al op zeer jonge leeftijd ongelijk zijn verdeeld. Het feit dat de Inspectie van het Onderwijs onlangs aantoonde dat deze kansenongelijkheid toeneemt, maakt volgens de PO-Raad een sterke basisvoorziening voor álle kinderen van nul tot vier jaar nog nijpender.

Eerste stap

Met de bestuurlijke afspraken met de VNG is er weliswaar aandacht gekomen voor een groep peuters die voorheen buiten de kinderopvangtoeslag én buiten de vve-doelgroep viel, maar een budget voor twee dagdelen per week zal het verschil niet maken. De Onderwijsraad en de Sociaal Economische Raad adviseren om minstens vier dagdelen per week toegang te bieden tot een voorschoolse voorziening.

De PO-Raad vindt het zorgelijk dat dit kabinet de adviezen van de SER, Onderwijsraad, OESO en vele andere partijen in het veld doorschuift naar een volgend kabinet. Uitstel van beleidskeuzes mag niet leiden tot afstel van investeringen in een ontwikkelrecht, vinden de PO-Raad en de partners.

Taskforce

Volgens minister Asscher van Sociale Zaken blijkt uit onderzoek van Oberon dat er in de praktijk niet veel drempels te vinden zijn in de wet- en regelgeving als het om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang gaat, maar dat die drempels vooral met de cultuurverschillen tussen de sectoren te maken hebben. Leden van de PO-Raad geven echter aan wel degelijk hobbels te ervaren, die onder meer voortkomen uit wet- en regelgeving.

Asscher kondigde aan dat de Taskforce volgende maand aan de slag gaat met het uitwerken van voorstellen wat er nodig is om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te vergemakkelijken, zodat er meerwaarde ontstaat voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie voor ouders en de gezamenlijke inzet van personeel. De PO-Raad vreest met de huidige opdracht van de Tasforce voor een herhaling van zetten en wil dat de Taskforce de ruimte krijgt om toekomstgerichte en structurele oplossingen uit te werken.

Downloads

104.92 KB