Nieuws

Kamer op zoek naar dekking voor behoud achterstandsmiddelen

De Tweede Kamer is bezorgd om de effecten van het teruglopende budget voor onderwijsachterstanden, zolang de criteria hiervoor ongewijzigd zijn. Als staatssecretaris Dekker zijn plannen doorzet, wordt er volgend jaar fors gekort op dit budget, terwijl de Inspectie gisteren in haar jaarlijkse Staat van het Onderwijs signaleerde dat de kloof tussen hoog- en laagopgeleid juist toeneemt.

Eerder deze week stuurden de PO-Raad, VNG, MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang een brief aan de Kamer met het verzoek het budget te bevriezen op het niveau van 2016 in afwachting van een nieuw model met nieuwe criteria. Dekker vindt dit echter niet nodig. Hij voert aan dat het bedrag omgerekend per leerling volgend jaar zelfs zal toenemen. Daar hebben de vele achterstandsleerlingen die niet aan de huidige achterhaalde criteria voldoen echter niets aan, vindt de PO-Raad. Er lijkt een meerderheid in de Kamer te zijn die de bezuiniging eveneens wil tegenhouden. Waar dit geld vandaan moet komen, daar zijn de partijen echter nog niet over uit.

Minder administratie voor scholen

Er komt een technische briefing voor Kamerleden over de ontwikkeling van het nieuwe model voor het toekennen van onderwijsachterstandsmiddelen. Hierin zal opleidingsniveau van ouders opnieuw zwaar wegen, naast factoren als armoede en (geestelijke) gezondheid. Volgens Dekker zal dit nieuwe model scholen minder administratie opleveren, omdat geld niet langer op leerlingniveau wordt toegekend, maar op schoolniveau. Voor het onderwijs zal deze nieuwe systematiek in het schooljaar 2018-2019 van kracht worden, voor gemeenten (die verantwoordelijk zijn voor de voor – en vroegschoolse educatie) is dit 1 januari 2018. 

Over twee weken discussieert de Kamer verder over dit onderwerp.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten