Nieuws

Kamer vergadert over kinderopvang, peuterplan en kindcentra

Zestien uur voorschools aanbod voor iedere peuter. Daarvoor pleiten de PO-Raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK. Vandaag praat de Kamer met de minister over kinderopvang. De landelijke organisaties vragen de minister hun peuterplan te onderzoeken.

Update: in verband met een incident in de Tweede Kamer is dit overleg verplaatst naar donderdag 12 april

Eerder sprak de Sociaal-Economische Raad zich al uit voor een dergelijk plan. Ook de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang pleitte voor gratis toegang tot een basisvoorziening van zestien uur in de week in haar rapport ‘Tijd om door te pakken’.

'Neem kindcentra op in de wet'

Deze door het vorige kabinet ingestelde Taskforce adviseerde daarnaast om kindcentra op te nemen in de wet. Dat is ook wat de PO-Raad wil. Op dit moment wordt de vorming van kindcentra nog erg gehinderd door tegenstrijdige wetgeving voor kinderopvang en onderwijs.

Vorig jaar liet de PO-Raad een peiling uitvoeren. Daaruit bleek dat 78% van de schoolbesturen (zeer) positief staat tegenover IKC-ontwikkeling. Echter, 71% vindt dat bestaande wet- en regelgeving het onmogelijk maakt om volledig in één organisatie op te gaan.

Links & downloads

Brief aan Kabinet integrale peutervoorziening
331.86 KB