Nieuws

Kamer wil nieuwe criteria voor onderwijsachterstandenbeleid

De Tweede Kamer wil dat er betere criteria ontwikkeld worden om vast te stellen of een kind een onderwijsachterstand heeft. Dat kwam vandaag naar voren uit de stemmingen na een algemeen overleg van de Kamer vorige week. Nu wordt dit vastgesteld aan de hand van het opleidingsniveau van ouders. De PO-Raad pleit er al enige tijd voor om dit aan te passen. Nieuwe criteria zijn nodig voor het vaststellen van onderwijsachterstanden die rekening houden met de werkelijke achterstanden van leerlingen. Samen met VNG, MOGroep en Brancheorganisatie Kinderopvang stuurde de PO-Raad hierover onlangs een brief

Motie PvdA aangenomen

Tijdens het debat in de Tweede Kamer zijn verschillende moties ingediend, waarvan alleen één motie van de PvdA is aangenomen. Deze motie vraagt om de ontwikkeling van een beter criterium om achterstanden bij kinderen te bepalen. Ook vraagt de PvdA te onderzoeken welke middelen nodig zijn voor een effectief en landelijk dekkend vve-aanbod voor alle kinderen met een achterstand.

Evaluatie wet OKE

Aanleiding van het debat was de evaluatie van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). Gemeenten hebben de afgelopen vijf jaar vooruitgang geboekt in de uitvoering van het beleid voor voor- en vroegschoolse educatie (vve). De 37 grootste gemeenten (G37) lopen voor op kleinere gemeenten, onder meer als gevolg van het verschil in budget dat zij ontvangen.

Voor meer informatie over onderwijsachterstanden zie ook de infographic

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten