Nieuws

Kamer wordt ongeduldig om kindcentra 

De Tweede Kamer heeft de regering opnieuw aangespoord het voor opvang en onderwijs makkelijker te maken om samen te werken. Onlangs nam ze daartoe voor de tweede keer een motie aan van PvdA, GroenLinks en D66. De Kamer zet daarmee de oproep van PO-Raad, MOgroep en Vereniging Nederlandse Gemeenten kracht bij. Zij pleiten ervoor het opzetten van kindcentra, met opvang en onderwijs ineen, wettelijk mogelijk te maken.

Deze vorm van nauwe samenwerking tussen beide wordt nu belemmerd door regelgeving. Zo zijn scholen en opvangcentra gebonden aan verschillende cao’s. Samen personeel aannemen, kan daardoor vrijwel niet. Ook moet over personeel van kinderopvang btw worden afgedragen, terwijl het onderwijs hiervan voor haar personeel is vrijgesteld. Dat maakt het uitwisselen van personeel ingewikkeld en duur. 

De brancheorganisaties stuurden daarom onlangs een brief aan de Kamer. Daarin uitten zij hun grote zorgen over de voortgang van het wettelijk mogelijk maken van samenwerking op lokaal niveau. De voorstellen die het ministerie van Sociale Zaken hiervoor tot nu toe deed, gaan niet ver genoeg, waardoor het moeilijk is een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen tot stand te brengen. Zo’n doorgaande lijn is goed voor de ontwikkeling van kinderen. De tijd van experimenten is voorbij, schrijven de brancheorganisaties in hun brief. Er is grote behoefte aan het kindcentrum als wettelijk erkende verschijningsvorm.

In opdracht van de Kamer moet de regering nu onderzoeken welke knelpunten er precies zijn in de samenwerking tussen opvang en onderwijs. Ook wil de Kamer dat de regering onderzoekt hoe gemeenten die samenwerking nog dit jaar verder kunnen vormgeven en welke belemmerende regels hiertoe kunnen worden geschrapt of aangepast. De Kamer gaf deze opdracht in december vorig jaar ook al.

Een winstpunt is alvast wel dat openbaar onderwijs sinds vorig jaar ook opvang mag aanbieden. Eerder was dit alleen voor het bijzonder onderwijs toegestaan. Opvang en onderwijs kunnen daarmee één rechtspersoon vormen. Daarmee is een van de belemmeringen voor samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs opgelost.

De PO-Raad en diverse andere organisaties pleiten al jaren voor het opzetten van één basisvoorziening voor alle kinderen. In zo’n basisvoorziening kunnen kinderen makkelijk doorstromen van opvang naar onderwijs en vice versa en zo opgroeien langs een doorgaande ontwikkellijn.