Nieuws

Kamer zet kabinet verder onder druk om Kindcentra

De Tweede Kamer heeft het kabinet nogmaals aangespoord te regelen dat kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie mogen worden aangeboden. PvdA, GroenLinks en D66 dienden daartoe maandag een motie in. De motie is onder meer gebaseerd op een breed gedragen voorstel van Kindcentra 2020, een samenwerking tussen bestuurders uit kinderopvang, onderwijs en gemeenten.

Door nauwer samen te werken of te fuseren, kunnen opvang en onderwijs samen beter zorgen voor een doorgaande ontwikkellijn voor alle kinderen. De leerling profiteert daar zijn hele leven van. Eenmaal opgelopen achterstanden op jonge leeftijd kunnen namelijk nog maar heel moeilijk worden ingehaald.

Wet- en regelgeving staat een dergelijke samenwerking nu in de weg waardoor het ingewikkeld is bijvoorbeeld een Kindcentrum op te zetten. Zo staan de regels niet toe dat één organisatie personeel inzet dat zowel wordt op school werkt als op de kinderopvang. Willen opvang en onderwijs onder één dak huizen, dan kan dat nu alleen wanneer er twee organisaties blijven bestaan, met alle bureaucratie van dien. Ouders moeten daardoor ook steeds bij verschillende organisaties aankloppen.

Hoewel Kamer het kabinet al eerder per motie had opgeroepen fusie en samenwerking van onderwijs en opvangorganisaties makkelijker te maken, heeft dit nog niet geleid tot concrete voorstellen. Om hun opdracht kracht bij te zetten, dienden de partijen daarom opnieuw een motie in.

Kabinet aan zet

De PO-Raad is blij met de volhardendheid van de Kamer. ,,Het kabinet kan deze overduidelijke roep van Tweede Kamer én het veld niet langer negeren’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,Het is in het belang van alle kinderen en de hele maatschappij dat er actie wordt ondernomen.’’

De PO-Raad heeft eerder met MOgroep (Brancheorganisatie voor Sociaal werk) en Brancheorganisatie kinderopvang de overheid gezamenlijk opgeroepen om tegenstrijdige of overbodige wet- en regelgeving te schrappen en het toezicht op het onderwijs en kinderopvang beter op elkaar af te stemmen. De PO-Raad wil dat daarmee de doorgaande leerlijn van kinderen van 0-12 jaar beter verloopt.

De Tweede Kamer stemt dinsdag over de motie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten