Nieuws

Kamermeerderheid voor nieuw onderwijsachterstandenbeleid

Een meerderheid van de Kamer steunt het voorstel van minister Slob (Onderwijs) voor een nieuwe verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. De PO-Raad kan zich eveneens vinden in de nieuwe verdeling, al blijft zij vanwege het huidige budget grote zorgen hebben over de herverdeeleffecten die zullen optreden.

Met name scholen in de grote en middelgrote steden gaan er de komende jaren miljoenen op achteruit, wat opgebouwde voorzieningen als taalklassen en voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met grote risico’s op achterstanden zal doen verschralen of verdwijnen.

Geen basisvoorziening

Extra zorgelijk vindt de PO-Raad het dat het huidige kabinet óók geen aanstalten maakt voor een basisvoorziening voor alle peuters, om op die manier achterstanden bij jonge kinderen zoveel mogelijk te voorkomen. Groenlinks, PvdA en SP lieten weten teleurgesteld te zijn over de keuzes van het kabinet en waarschuwden voor een waterbedeffect met betrekking tot de middelen die erbij komen voor het bestrijden van werkdruk op de scholen. Ook de PO-Raad sprak eerder al haar zorgen uit dat deze middelen op veel plekken zullen verdampen.

De nieuwe systematiek zal vanaf schooljaar 2019-2020 ingevoerd worden. Dit betekent dat scholen na 1 oktober 2018 geen ouderverklaringen meer hoeven op te vragen voor de gewichtenregeling. 

De minister beloofde de Kamer snel met een brief te zullen komen over het tegengaan van segregatie. Daarin zal hij ook uitwerken hoe hij van plan is het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid te gaan monitoren.  

Reageren op internetconsultatie kan nog tot 31 mei

De internetconsultatie voor het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid is nog geopend tot en met 31 mei a.s.. De PO-Raad roept al haar leden op hier gebruik van te maken.