Nieuws

Kamervragen na CPB-rapport over effectieve interventies leerachterstanden

De SP vraagt minister Slob (Onderwijs) om een reactie op een rapport van het Centraal Planbureau (CPB), waarin interventies als kleinere klassen, een universele basisvoorziening voor alle peuters en extra lessen voor risicogroepen als effectief middel tegen leerachterstanden worden bestempeld. Het huidige beleid van het kabinet lijkt strijdig met deze uitkomsten.

Specifiek wil de SP van de minister weten op welke manier hij ervoor gaat zorgen dat scholen met veel achterstandsleerlingen meer leraren kunnen aantrekken van hoge kwaliteit, aangezien deze scholen daar meer moeite mee hebben. Ook vraagt hij de minister zijn eerdere uitspraken over de samenhang tussen groepsgrootte en kwaliteit te herzien, naar aanleiding van de CPB-notitie. 

De afgelopen jaren lekte veel geld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden weg door een verkeerde definitie. Dat probleem is nu opgelost, alleen weigert het kabinet het budget aan te vullen tot het oorspronkelijke niveau. Daar komt bij dat door een herverdeling van de middelen met name grote steden miljoenen moeten inleveren voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Daardoor zullen veel opgebouwde voorzieningen voor achterstandskinderen verdwijnen, vreest de PO-Raad

Universele basisvoorziening

De PO-Raad is verder zeer benieuwd naar de reactie van de minister op de bevinding dat doelgroepkinderen méér baat hebben bij universele voor- en vroegschoolse educatie (vve) dan bij doelgroep-vve. Dit sluit aan bij waar de PO-Raad al jaren voor pleit: stop de versnippering en geef alle jonge kinderen gratis toegang tot één universele voorschoolse voorziening. 

Lees hier de CPB-notitie 'Effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs'