Nieuws

Kennis over onderwijsachterstanden bundelen via Kennisplein Onderwijskansen

Alle schoolbesturen in het primair onderwijs die onderwijsachterstandsmiddelen ontvangen, krijgen binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan het Netwerk Onderwijskansen. Doel is kennis over de effectieve aanpak van onderwijsachterstanden te bundelen en uit te wisselen.

Het Kennisplein Onderwijskansen is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-Raad in samenwerking met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Via de website van het Kennisplein zal toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde informatie over onderwijsachterstandenbestrijding worden aangereikt in diverse vormen, zoals themarapporten, onderwijsmaterialen, kennisclips of podcasts.

Het Kennisplein Onderwijskansen is een onderdeel van het bredere R&D-programma Onderwijsachterstanden van NRO. Het Regieteam van dit programma, bestaande uit onderzoekers van Oberon, Sardes, het Kohnstamm Instituut en KBA Nijmegen, zal de kennisdeling via het Kennisplein Onderwijskansen  gaan regisseren. Ook bouwt het Regieteam een landelijk netwerk op van schoolbesturen, schoolleiders, leraren en lerarenopleiders die werken aan onderwijsachterstandenbeleid in de praktijk: het Netwerk Onderwijskansen. De deelnemers hieraan zullen geregeld aansprekende nieuwsbrieven ontvangen over onderwijsontwikkeling in de context van onderwijsachterstandenbestrijding.

Schoolbesturen ontvangen binnenkort een uitnodiging voor het Netwerk Onderwijskansen. Zij kunnen dan ook aangeven over welke onderwerpen behoefte is aan meer kennis en hoe het thema onderwijsachterstanden bestuurlijk is belegd. Zo werken we gezamenlijk toe naar meer onderbouwd handelen voor betere onderwijskansen. Voor vragen, suggesties en aanmeldingen kun je mailen naar onderwijskansen@kbanijmegen.nl