Nieuws

Kindcentrum opzetten? Peil eerst bij ouders!

Wilt u een peiling doen onder ouders naar de behoefte aan een kindcentrum of naar hun ervaringen en prioriteiten? Met de online tool 'Ouders over kindcentra' van Kindcentra 2020 kunnen scholen en instellingen hun 'eigen ouders' bevragen op de thema's die zij zelf belangrijk vinden. Bijvoorbeeld ter inventarisatie van denkbeelden in de voorbereidingsfase van de ontwikkeling van een kindcentrum of ter evaluatie van de voortgang in de uitvoeringsfase.

Een schoolbestuurder, schoolleider, manager kinderopvang of bijvoorbeeld wijkcoördinator die ouders wil raadplegen, kan de vragenlijst eenvoudig online aanmaken en uitzetten. De ouders krijgen een aantal filmpjes voorgeschoteld en beantwoorden na elk filmpje enkele vragen. De resultaten worden direct verwerkt in een overzichtelijke en praktische webpagina. Daarin worden de opvattingen van de eigen ouders afgezet tegen een landelijke benchmark in enkele toegankelijke infographics met een korte toelichting over hoe die te lezen. De webpagina is gemakkelijk te delen met de eigen achterban, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of op een ouderavond.

Hoe werkt de vragenlijsttool?

Lees eerst de instructie en ga dan naar de online vragenlijst

Uitkomsten landelijk onderzoek

Kindcentra 2020 heeft begin 2015 een landelijke peiling onder ouders laten uitvoeren om hen te vragen naar wat zij vinden en verwachten van kindcentra. De peiling bestond uit een online enquête ondersteund door een aantal filmpjes. Lees hier meer over de uitkomsten van het onderzoek en bekijk hier de filmpjes.