Nieuws

Kritiek op achterstandsmiddelenbeleid zwelt aan

D66 wil opheldering van minister Sander Dekker van Onderwijs over de noodkreet van enkele Amsterdamse middelbare scholen vandaag in de Volkskrant. Op dit moment hangt het onderwijs aan achterstandsleerlingen daar af van ‘goodwill’ van docenten, die volgens het artikel zestig uur in de week draaien, waarvan een derde in de eigen tijd. De PO-Raad herkent deze signalen in het primair onderwijs en vroeg eerder dit voorjaar al aandacht voor het achterstandenbeleid in grote steden.

Aanleiding van het nieuws was toen het geluid dat het kabinet van plan was te bezuinigen op de achterstandsmiddelen van de grote steden. Dat terwijl de geldstroom toch al terugloopt als gevolg van het stijgende opleidingsniveau van ouders, waarop het budget gebaseerd wordt. Het kabinet Rutte 1 bezuinigde bovendien eerder al vijftig miljoen op deze middelen. De PO-Raad is bezorgd over het inlopen van achterstanden en voor de werkgelegenheid in de sector.

Brief van schoolbestuurders

Wanneer het kabinet haar plannen doorzet, zullen kinderen daar onherstelbare schade van ondervinden. Daarvoor waarschuwden in april tachtig schoolbesturen in het primair onderwijs uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. ‘Met de voorgenomen herverdeling zou het primair onderwijs door de ondergrens zakken van de benodigde middelen die het broodnodig heeft om perspectief te bieden aan kansarme kinderen in de grote steden’, schreven de besturen in een brief aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Zij pleitten ervoor niet te tornen aan het achterstandsgeld dat zij ontvangen.

Ook de PO-Raad blijft ervoor pleiten het achterstandenbeleid niet af te breken. Kritiekpunt van de PO-Raad op het huidige achterstandenbeleid is wel dat het alleen gebaseerd is op het opleidingsniveau van ouders en niet op de feitelijke achterstanden van kinderen. Veel gemeenten hebben te maken met de komst van gezinnen uit het buitenland, waarvan de kinderen ondanks een redelijk opleidingsniveau van de ouders toch een achterstand hebben. De PO-Raad denkt graag mee over een systeem waarin kinderen uit alle gebieden profijt kunnen hebben.