Nieuws

Natuurlijk is de kinderopvang geen school

Er zijn politieke partijen die willen dat de kinderopvang ‘schooltje’ gaat spelen, dat was de karikatuur die de Brancheorganisatie Kinderopvang via verschillende media verspreidde. Een bericht dat terecht verbazing opwekt, want jonge kinderen moeten spelen en niet lastiggevallen worden met leerdoelen en toetsen. Iets waar iedereen in het onderwijs en de kinderopvang het over eens is. Het bericht van de Brancheorganisatie Kinderopvang is dan ook niet waar en legt vooral de verschillende belangen tussen een deel van de kinderopvang en het onderwijs bloot. En juist daarover moeten we het hebben.

Commercieel versus publiek

Een deel van de kinderopvangorganisaties in Nederland heeft een commerciële bedrijfsvorm. Dit betekent dat er veel geld verdiend kan worden aan de kinderopvang. Daar tegenover staat de publieke bekostiging van het onderwijs. Een goede samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs is van groot belang, omdat dit goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Voor de allerjongsten staat daarbij spelend ontwikkelen in een rijke leeromgeving voorop. Dat is nu zo en dat zal zo blijven. Wat zou het mooi zijn als alle kinderen de kans krijgen om op deze manier spelenderwijs voorbereid te zijn op de gang naar school. We hebben alleen wel te maken met een commerciële insteek versus een publieke insteek, waarbij kinderopvang met publieke bekostiging commercieel misschien niet heel interessant is. Er kan dan namelijk veel minder verdiend worden aan de kinderopvang.

Kinderopvang voor ieder kind

We moeten toewerken naar een systeem waarin kinderopvang toegankelijk is voor ieder kind. Dat kan alleen als kinderopvang en onderwijs beter gaan samenwerken en als kinderopvang, net als het onderwijs, publiek bekostigd wordt zodat financiële drempels verdwijnen. We hebben de verantwoordelijkheid kinderopvang en onderwijs zo op elkaar af te stemmen, dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit betekent geen verschoolsing of toetsing in de kinderopvang. Dat wil echt niemand. Wat we wel willen is ieder kind een goede start gunnen. Dat kan alleen als volwassenen goed met elkaar samenwerken en het belang van het kind voorop stellen.

Over grenzen durven kijken

Het onderwijs kan verrijkt worden met de unieke pedagogische expertise van de kinderopvang – en vice versa. We moeten over de grenzen van onze eigen branches durven kijken. Vanuit onze maatschappelijke opdracht dienen we hetzelfde belang: het bieden van ontwikkelingskansen, aan álle kinderen. Tendentieuze berichten over “kinderopvangorganisaties die schooltje gaan spelen” helpen daar niet bij. Samenwerking en het belang van het kind voorop stellen wel. 

Freddy Weima is voorzitter van de PO-Raad, Loes Ypma is voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Knutselen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten