Nieuws

Onderwijs, opvang en gemeenten willen betere samenwerking

Onderzoek wat het kost als kinderopvang en onderwijs vergaand kunnen samenwerken én kijk wat dit oplevert. Trek regels en bijbehorend toezicht daarnaast gelijk. Hiervoor pleiten de PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een positionpaper. Donderdag spreekt de Tweede Kamer hierover in een rondetafelgesprek.

Dat onderwijs en opvang kunnen samenwerken, levert veel op, stellen de partijen. Het is goed voor kinderen wanneer zij zich kunnen ontwikkelen langs een doorgaande lijn en soepel van opvang naar onderwijs kunnen doorstromen. Op de langere termijn profiteert de hele maatschappij hiervan. Een betere samenwerking, waarbij werknemers in beide sectoren kunnen werken, kan ook bijdragen aan het verminderen van de personeelstekorten en werkdruk. Nu staan regels dergelijke samenwerking in de weg.

Links & downloads

Position paper voor rondetafel kinderopvang en onderwijs
226.11 KB