Nieuws

Onderwijsachterstanden inhalen? Dit werkt

Honderden scholen en duizenden leerlingen werken op dit moment aan gesubsidieerde inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om extra aandacht te besteden aan leerlingen die niet optimaal hebben geprofiteerd van het afstandsonderwijs en hierdoor een achterstand hebben opgelopen. Het meest effectief tegen leerachterstanden lijken leerkrachtprofessionalisering en éen-op-één begeleiding.

Voor de vakantie vroegen ruim 1100 scholen subsidie aan voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Onderzoeksinstituut LEARN! inventariseerde in opdracht van NRO en OCW wat voor ondersteuning scholen inzetten en bracht de verwachte effectiviteit daarvan in kaart. Scholen kiezen vooral voor:

  1. verlengde schooldagen
  2. ondersteuning onder schooluren
  3. vakantiescholen voor leerlingen met een taal- of rekenachterstand

Dit werkt

De onderzoekers doken ook de wetenschappelijke literatuur in. Daaruit blijkt dat werkzame elementen van ondersteuningsprogramma’s grofweg dezelfde zijn:

  • het aantal uren onderwijs per leerling
  • deelname van de doelgroep (dus samenwerking met ouders en leerlingen stimuleren)
  • inhoud en structuur van het programma
  • betrokkenheid van een gekwalificeerde leerkracht
  • groepsgrootte
  • aansluiting op het reguliere curriculum
  • instructie in de klas

Effect op de lange termijn

In hun compacte verslag beschrijven de onderzoekers van LEARN! negen categorieën interventies die op dit moment in Nederland ingezet worden: remedial teaching, aanvullende ondersteunende materialen (adaptieve online programma’s), vakantiescholen, versterken van ouderbetrokkenheid, ondersteuning onder schooltijd, leerkrachtprofessionalisering en één-op-één begeleiding. Die twee laatsten lijken voor het primair onderwijs ook op de lange termijn het meest effectief omdat ze de basiskwaliteit van het reguliere onderwijs verbeteren, voor alle leerlingen.

Denk je zelf na over extra ondersteuning op jouw school? Of ben je gestart en vraag je je af wat effectief is? Deze literatuurstudie kan je helpen om goed onderbouwde keuzes te maken.

Subsidie aanvragen kan nu

Het tweede tijdvak van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 wordt half oktober uitgekeerd. Aanvragen moeten worden ingediend voor 18 september 2020.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten