Nieuws

Onderwijsprofessionals en onderzoekers ontwikkelen leidraden gelijke kansen

Hoe kun je er als leraar voor zorgen dat alle leerlingen de gestelde doelen halen? En hoe kunnen de verwachtingen van de leraar van invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen? De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de Leidraden. Deze publicaties zijn ontwikkeld door onderwijsprofessionals en onderzoekers en zijn vanaf nu beschikbaar.

Veel scholen hebben behoefte aan kennis uit onderzoek. Daarom is het belangrijk dat wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar de dagelijkse onderwijspraktijk. De leidraden ‘Differentiatie als sleutel voor gelijke kansen’ en ‘Onderwijs vanuit hoge verwachtingen’ stellen leraren, schoolleiders, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals in staat om hun onderwijs evidence-informed te verrijken.
Naast een beschrijving van de belangrijkste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, vind je ook praktische tips en hulpmiddelen. Je kunt de leidraden, bijbehorende posters en infographics dowloaden via de website onderwijskennis.nl

De leidraden worden fysiek toegestuurd aan scholen die middelen ontvangen voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De helft van de scholen ontvangt de leidraad over differentiatie en de andere helft de leidraad over hoge verwachtingen. De leidraden zijn ook na te bestellen via de website onderwijskennis.nl, zolang de voorraad strekt. 

Over het programma Onderwijskansen

De leidraden zijn tot stand gekomen dankzij financiering uit het programma Onderwijskansen. Een initiatief van het NRO, het ministerie van OCW en de PO-Raad.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten