Nieuws

Onderwijsraad wil einde aan sjoelbakconstructie

Door de manier waarop ons onderwijsstelsel is ingericht, worden leerlingen veel te vroeg in hokjes geplaatst. Daardoor krijgen sommige groepen leerlingen minder kansen en kan het onderwijs niet goed bijdragen aan sociale samenhang in de maatschappij, stelt de Onderwijsraad in zijn rapport De Stand van educatief Nederland dat vrijdag werd gepubliceerd.

Om dit te veranderen, vindt de raad dat dat de verschillende onderwijssoorten minder hard van elkaar gescheiden zouden moeten worden. Zo pleit hij voor één basisvoorziening voor alle kinderen van 0-12 jaar, onder de vleugels van de basisschool. Voor- en vroegschoolse educatie wordt nu versnipperd aangeboden. Daarbij is voorschoolse educatie nu alleen toegankelijk voor kinderen met een risico op een achterstand. Zij worden daardoor gescheiden van andere kinderen en dat houdt segregatie in stand.

Daarnaast stelt de raad voor beroepsgerichte leerwegen in het vmbo en mbo te integreren en leerwegen in het vmbo te clusteren. Ook moet het voor leerlingen in de onderbouw van de middelbare school makkelijker worden om van niveau te wisselen.
De raad vindt verder dat voor de toelating van leerlingen tot een bepaald niveau of bepaalde opleiding gebruik moet worden gemaakt van kwalitatief goede eindtoetsen en centrale examens. Aanvullende eisen en extra toetsing wijst de raad af.

PO-Raad wil minder vroegselectie

Het rapport van de Onderwijsraad zet het pleidooi van de PO-Raad voor minder vroegselectie kracht bij. Met gemeenten en kinderopvangorganisaties dringt de PO-Raad ook al jaren aan op één basisvoorziening voor alle kinderen. Ze vindt dat leerlingen zich tijdens hun hele schoolloopbaan zo goed mogelijk moeten kunnen ontwikkelen en daarbij soepel moeten kunnen doorstromen naar de middelbare school. Meer brede brugklassen, mogelijkheden om op de middelbare school van niveau te wisselen en om opleidingen te stapelen, maken dit mogelijk. Ook het opnemen van de eindtoets in het schooladvies, draagt bij aan meer kansengelijkheid.

Onderwijsachterstanden

De Onderwijsraad benadrukt in haar rapport ook het belang dat ‘zo vroeg mogelijk wordt geïnvesteerd in het voorkomen en verkleinen van achterstanden’. De PO-Raad onderschrijft dit. Woensdag bleek nog uit cijfers van het ministerie van Onderwijs dat de herverdeling van het onderwijsachterstanden geld om achterstanden mee weg te werken leidt tot forse problemen voor veel scholen. Waar sommige scholen erop vooruitgaan, verliezen anderen tonnen waardoor zij achterstanden niet meer goed kunnen aanpakken. Vooral voor asielzoekersscholen is de herverdeling een financiële strop.