Nieuws

Oproep aan nieuw kabinet: regel laagdrempelige peutervoorzieningen

Alle kinderen in Nederland moeten optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien tot zelfstandige en gelukkige volwassenen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Als je kinderen die kansen wil bieden, is samenwerking tussen ouders, kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en gemeenten essentieel. Daarom streven de partijen Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, PO-raad en VNG ernaar te komen tot verbindingen tussen partijen om zo een integrale pedagogische aanpak voor alle kinderen te realiseren. Met een doorgaande lijn van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, zorg en welzijn.

Stimuleer samenwerking

Als partijen willen we dit graag voor alle kinderen realiseren, ongeacht hun achtergrond. Deze integrale aanpak kan in een integraal kindcentrum worden ingericht of anderszins, zolang er maar een goede samenwerking bestaat tussen de partijen en met de ouders. Het gaat de partijen er vooral om dat de systemen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs en zorg meer worden geïntegreerd zodat zij niet worden gehinderd door wetten en regels en er een betere aansluiting kan plaatsvinden. Voor een nieuw kabinet de boodschap; zorg voor laagdrempelige voorzieningen voor jonge kinderen en stimuleer de samenwerking tussen de partijen. En betrek ouders daar ook bij.

Bekijk het pamflet van de gezamenlijke partijen.

Downloads

177.96 KB