Nieuws

Overleg over noodopvang in de meivakantie

De druk op de noodopvang neemt de laatste week hard toe en raakt in sommige regio’s kritische grenzen. We krijgen signalen van leden dat verschillende Veiligheidsregio’s en gemeenten in hun regio uitvragen hoe de noodopvang draaiende kan worden gehouden in de meivakantie.

Vanuit het onderwijs zijn we uiteraard bereid om samen naar oplossingen te kijken. We krijgen van onze leden veel ideeën voor creatieve oplossingen rondom de noodopvang in de meivakantie en op veel plekken wordt dit ook al in goede samenwerking vormgegeven, waarbij niet het onmogelijke wordt gevraagd van elkaar. Voor de PO-Raad is het van groot belang dat kinderen en leraren tijdens de meivakantie echt vakantie hebben.

We moeten daarom ook op korte termijn naar oplossingen kijken samen met de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en ouders.