Nieuws

Peiling: 'IKC-vorming geremd door woud van regels'

Van baby tot tiener naar dezelfde organisatie om te spelen en leren, met dezelfde vriendjes en vriendinnetjes in een vertrouwde omgeving, en ouders die hun kind niet langer van opvang naar school hoeven slepen. Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties zien het Integrale Kindcentrum (IKC) als een belangrijk middel om kinderen goed te laten ontwikkelen en kansengelijkheid te bevorderen. Maar wet- en regelgeving liggen dwars, stellen zij en dus gaat de oprichting van deze IKC's veel trager dan ze willen. Zo mag personeel dat voor de afdeling opvang werkt niet zomaar ook voor de school worden ingezet en moet hetzelfde gebouw aan tegenstrijdige eisen voldoen.

Driekwart van de besturen heeft wel oren naar een IKC, maar loopt hierbij aan tegen de belemmerende regels, zo blijkt uit een recente peiling van de PO-Raad onder 263 schoolbesturen in het primair onderwijs. 

Enkele opvallende resulaten uit de peiling van de PO-Raad
- 78% van de schoolbesturen staat (zeer) positief tegenover de ontwikkeling dat veel po-scholen zich verder ontwikkelen naar IKC;
- De meest genoemde reden om NIET voor een IKC te kiezen (47%) is dat de wet en regelgeving niet stimulerend werkt;
- 71% vindt dat bestaande wet- en regelgeving het onmogelijk maakt om volledig in één organisatie op te gaan;
- 85% vindt dat er één verantwoordelijk ministerie voor het kind van 0 tot 18 nodig is om de voorzieningen voor kinderen te kunnen integreren;

Reactie PO-Raad

Het mag niet afhangen van je woonplaats, de organisatie van de overheid en de opleiding van je ouders met welke bagage een kind in groep 1 of uiteindelijk op de middelbare school terecht komt, stelt de PO-Raad. Zij vindt het schrijnend dat kinderen op dit moment al op jonge leeftijd in gescheiden werelden opgroeien: voor kinderen van werkende ouders is alleen plek op de kinderopvang, kinderen met een risico op achterstanden gaan naar een voorschoolse voorziening en kinderen van niet-werkende ouders blijven thuis of bezoeken een peuterspeelzaal. Daarbij zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Waar de ene gemeente veel voorschoolse voorzieningen aanbiedt, doet de andere dat veel minder.

De PO-Raad vindt dat als de overheid erkent dat een doorgaande lijn van belang is voor de ontwikkeling van kinderen, ze IKC-vorming meer moeten stimuleren in plaats van belemmeren. Van de besturen die aangeven over te gaan op de ontwikkeling van een IKC, is de meest genoemde reden om hiervoor te kiezen (88%) de doorgaande ontwikkellijn van 0-12 jaar (met 1 visie, 1 missie) die kenmerkend is voor een IKC. Overigens hoeft een IKC wat de PO-Raad betreft niet uit slechts één gebouw te bestaan. 

Wie het opzetten van een IKC wel lukt, zijn vooral grotere besturen. Zij hebben relatief gezien meer geld om de notaris van te betalen die hen wegwijs maakt in het woud van de juridische regels, hoort de PO-Raad geregeld van haar leden.

Downloads

475.1 KB