Nieuws

Peuterplan: zestien uur voorschools aanbod voor ieder kind

Een goede start voor álle kinderen in Nederland. Dat is wat de PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK willen. Samen hebben zij een plan bedacht om kansengelijkheid voor alle peuters in Nederland te realiseren. In een brief aan de Tweede Kamerleden pleiten zij voor een integrale peutervoorziening waarbij alle kinderen tussen twee en vier jaar gebruik kunnen maken van zestien uur voorschools aanbod. Ze vragen hen de minister te adviseren de mogelijkheid van het peuterplan te onderzoeken. Eerder sprak de Sociaal-Economische Raad zich al uit voor een dergelijk plan.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat kinderen met zo weinig mogelijk achterstanden aan de basisschool beginnen. Voor kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen, is het lastig deze nog in te halen. Bovendien denkt de sectororganisatie dat ieder kind baat heeft bij voorschoolse educatie: kinderen met een achterstand, kinderen van werkende ouders én van niet werkende ouders.

Voorschools aanbod is versnipperd

Het huidige voorschoolse aanbod voor peuters is versnipperd. Voor kinderen van werkende ouders is er kinderopvang, voor achterstandskinderen is er de voorschool. Welk kind waarvan gebruik kan maken hangt dus af van of zijn ouders werken of niet, of het kind risico loopt op een achterstand en in welke gemeente hij woont. Bovendien zit de financiering van de huidige regeling behoorlijk ingewikkeld in elkaar voor zowel ouders, kinderopvanginstellingen en gemeenten. Dit systeem werkt segregatie en kansenongelijkheid in de hand.

Gelijke kansen

Volgens het nieuwe plan is het mogelijk zestien uur voorschoolse educatie te bieden aan alle peuters van twee tot vier jaar en ze toegang te bieden tot een kwalitatief hoogwaardige peutervoorziening. Het nieuwe peutermodel bevordert gelijke kansen en gaat segregatie tegen doordat alle peuters gebruik maken van dezelfde voorschoolse voorzieningen met een hoge kwaliteit. De PO-Raad en haar partners roepen de politiek op de mogelijkheden voor dit plan te onderzoeken.

Het Algemeen Dagblad besteedt in een artikel aandacht aan dit peuterplan.